GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2839184
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia » Sprzedaż działek, nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 28 w Kłodzinie

 

INFORMACJA O WYNIKU  PRZETARGU  USTNEGO

NIEOGRANICZONEGO

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Przetarg odbył  się w dniu  17.05.2018r. w Urzędzie Gminy w Mieścisku,  62-290 Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp.13,  pok. Nr 18  o  godz. 10.00.

 

Do przetargu postawiono następującą  nieruchomość:

 

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 28 w Kłodzinie, obręb geodezyjny Kłodzin II, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 85,90 m2 oraz ułamkową wartością gruntu 8590/27560 działek nr  32/2 i 32/3 o łącznej powierzchni  0,1530 ha, zapisanych w KW Nr PO1B/00052560/2 stanowiących własność Gminy Mieścisko.

 

Cena wywoławcza:    41.074,00 zł

 

Wadium w pieniądzu : 5.000,00 zł

 

 

Przetarg na w/w nieruchomość  lokalową zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wadium i  nikt  nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

                                                                          Wójt Gminy Mieścisko

                                                                  /-/ mgr inż. Andrzej Banaszyński

 

 

Mieścisko, dnia  17 maja  2018 r.