GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje ogólne » Archiwum » Archiwum ogłoszeń

Spotkanie Noworoczne
W niedzielę 6 stycznia br w Domu Kultury w Mieścisku odbyło się "Spotkanie Noworoczne" na które zaproszeni zostali między innymi radni, sołtysi, księża, dyrektorzy jednostek z terenu gminy, przedsiębiorcy, służby powiatowe. Swoja obecnością zaszczycił Pan Arkadiusz Błochowiak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki, Pan Krzysztof Migasiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu,Pan Stefan Mikołajczak - V-ce Prezes ZG OSP. Wszystkich gości powitał Pan Andrzej Banaszyński Wójt Gminy. W swoim przemówieniu podsumował rok 2007, podziękował wszystkim za wspólpracę oraz złożył życzenia noworoczne. Życzenia Noworoczne złożyli również zaproszeni goście. Spotkanie uświetnił koncert orkiestry dętej ora chóru KANON działającego przy Domu Kultury w Mieścisku pod kierunkiem Państwa Anny i Jarosława Małeckich oraz wystep Zespołu Tanecznego GABRYX pod kierunkiem Pani Bernardy Serwatka. Pan Józef Juszkiewicz z-ca dyrektora KRUS o/Poznań przekazał na ręce Pana Mariana Bodusa zestaw ratownictwa medycznego. Toast noworoczny wzniosła Pani Elżbieta Kapczyńska Przewodnicząca Rady Gminy Mieścisko.
Redaktor: Piotr Mnichowski Źródło: Danuta Lemańska
Utworzony: 2008-01-08 14:59:21 Ostatnia zmiana: 2008-01-08 15:18:10