GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2928716
od 10 grudnia 2004
Obsługa interesantów » Co warto wiedzieć

Gdzie zgłosić konieczność odbioru padłego zwierzęcia w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Uprzejmie informuję, że Gmina Mieścisko zawarła umowę na nieodpłatny odbiór padłych sztuk zwierząt z

indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie Gminy Mieścisko z Przedsiębiorstwem Produkcyjno -

Handlowym "HETMAN" Sp. z o.o. z siedzibą Florianów nr 24, 99 - 311 Bedlno.

Odbiór padłego zwierzęcia następować będzie w ciągu 48 godzin licząc od dnia telefonicznego

zawiadomienia Zakłądu Utylizacji w Olszówce, Gmina Golub Dobrzyń tel. 056 6832562 lub Placówki

odbiorcy nr tel. 024 2821653 wew. 103, tel. kom. 0608619005

Przy zgłaszaniu padłego zwierzęcia należy podać następujące dane: wiek, nr kolczyka oraz nr siedziby stada. W przypadku braku wyżej określonych danych dotyczących odbieranej padłej sztuki odbiorca może odmówić wykonania usługi.

UMOWA NIE OBEJMUJE ODBIORU I UTYLIZACJI PADŁYCH ZWIERZĄT Z FERM DROBIU ORAZ ZWIERZĄT FUTERKOWYH.

                                                                                                      WÓJT GMINY MIEŚCISKO
                                                                                                      /-/ Andrzej Banaszyński