GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2587318
od 10 grudnia 2004

Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia{ Podkategorie }
 drukuj zawartość tabeli

Aktualności, ogłoszenia
 drukuj zawartość tabeli
Informacja dla mieszkańców w sprawie opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej »

Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Gołaszewo, Gorzewo, Piastowice - 28 lutego 2018 r. »

VII Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej - Damasławek 17.03.2018r. »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku »

List Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców zwierząt gospodarskich w sprawie stosowania antybiotyków w gospodarstwie »

UWAGA !!! ZAGROŻENIE ASF !!! Afrykański pomór świń »

Informacja - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) »

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr »

Komunikat ostrzegawczy: ostrzeżenie meteorologiczne - MARZNĄCE OPADY »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. na obszarze województwa wielkopolskiego »

Spotkanie Noworoczne 5 stycznia 2018 r. »

Uroczysta Msza Noworoczna »

Uroczystość z okazji 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego »

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - ostrzeżenie meteorologiczne marznące opady »

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych dla Gminy Mieścisko od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. »

Ochody 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. »

E-zmiany w ZUS-ie od 2018 r. »

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne dla mieszkańców z terenu 9 gmin członkowskich »

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr/1 »

Spotkanie z Mikołajem w Domu Kultury w Mieścisku. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Witaj Święty Mikołaju" »

Statystyczne badania rolne »

Wtorki z JPK_VAT również w grudniu – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym »

"Witaj Święty Mikołaju" - Dom Kultury 10 grudnia 2017r. godz. 16.00 »

XII Edycja Konkursu Aluminiowa Góra Puszek, konkurs 2018 »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEŚCISKO o wydanym postanowieniu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięzeięcia Rozbudowa Zakładu SERPOL Cosmetics w Mieścisku »

Ogłoszenie - Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na terenie Gminy Mieścisko w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą "Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych" oraz "Badanie sadów wg gatunków i odmian". »

ZAPROSZENIE - Europejskie Dni Pracodawców 2017 - Mobilny Punkt Informacyjno-Promocyjny 17 listopada / piątek godz. 10.00-13.00 sala Domu Kultury w Mieścisku »

Selektywna zbiórka odpadów zielonych oraz surowców! »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEŚCISKO O OPINII RDOŚ W POZNANIU w sprawie przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. k. w Mieścisku »

III Festiwal Smaków "Gąska dobra na wszystko" »

Informacja WKU Piła o naborze do I turnusu służby przygotowawczej w 2018 r. »

Pomoc z ZUS dla przedsiębiorców »

Ogłoszenie - Wójt Gminy Mieścisko zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 - 2023 »

Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykoministycznej i osób represjonowanych po nowelizacji dotyczącej ich ustawy. »

III Festiwal Smaków "Gąska dobra na wszystko" »

OGŁOSZENIE - lokal do wynajęcia o powierzchni 47,08 m2 z przeznaczeniem pod praktykę stomatologiczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. »

OSTRZEŻENIE METEO - silne wiatry w dniu 05.10.2017r. »

Informacja o bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców - przegląd możliwości na rok 2017" »

Ogłoszenie Wójta Gminy Mieścisko w sprawie spotkania z mieszkańcami dotyczące urządzeń odwadniających i drenarskich. »

List Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nawałnic na terenie Wielkopolski. »

Wizyta gości z Scharnebeck. »

XXXIX Targi Michałowskie i Gminne Dożynki »

Informacje o konkursie "Wybieram wybory" »

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 »

Spotkanie Klubu Przedsiębiorców Gminy Mieścisko »

Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej »

Uroczystość z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. »

XXXIX Targi Michałowskie, Dożynkli Gminne - 3 września 2017 r. »

Ogłoszenie dla rolników poszkodowanych w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. nazwą "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4kV ze słupami oświetleniowymi w celu doświetlenia dróg gminnych w m. Jaroszewo Drugie, na działkach geodezyjnych nr 54, 55 obręb Jaroszewo " »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4kV ze słupami oświetleniowymi w celu doświetlenia dróg gminnych w m. Żabiczyn, na działkach geodezyjnych nr 27, 26/38 obręb Żabiczyn" »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4kV ze słupami oświetleniowymi w celu doświetlenia dróg gminnych w m. Mieścisko, na działkach geodezyjnych nr 867, 981, 918, 979 obręb Mieścisko " »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4kV ze słupami oświetleniowymi w celu doświetlenia dróg gminnych w m. Zbietka na działkach geodezyjnych nr 108/25, 152 obręb Zbietka " »

Zainstalowano urządzenie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED). »

Nabór wniosków - Granty »

"Jesteśmy aktywni" - projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego »

IX edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". »

Badania GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach »

Badania GUS - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, Czerwcowe badania rolnicze, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia rozbudowa zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Miescisko »

Informacja - Afrykański Pomór Świń (ASF) »

List Prezesa KRUS - wypadki przy pracach rolniczych »

FORUM ROLNICZO - ŁOWIECKIE »

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji gazyfikacji pomiędzy Gminą Mieścisko a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. »

OGŁOSZENIE - bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Grantobiorców »

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST »

Statystyczne badania rolne - czerwiec - lipiec 2017 r. »

Ogłoszenie: wolny lokal do wynajęcia w budynku Ośrodka Zdrowia w Mieścisku »

Wizyta delegacji z Francji z okazji XX-lecia podpisania umowy partnerskiej między Gminą Mieścisko a Cantonem Retiers. »

Spotkanie Wójta Gminy Andrzeja Banaszyńskiego z młodzieżą z Gimnazjum Bernharda Riermanna w Scharnebeck. »

Ogłoszenie - Dzień Otwarty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn w dniu 4 czerwca 2017 r. od godziny 14:00 »

Pismo Prezesa WIR do Ministra o przedłużeniu do 15 czerwca br. terminu składania wniosków o przyznanie dopłat na ten rok. »

Laureatem uroczystej gali VI Dni Pracy Organicznej został Pan Jan Wojtyszyn, który otrzymał Wawrzyn w kategorii Praca na rzecz wspólnot lokalnych. »

WAŻNE !!! Drób - obowiązkowe prowadzenie dziennika dotyczące liczby oraz opis zdrowia stada. »

Akcja rozdawania piskląt gęsi. »

Konsultacje społeczne - wiatraki »

Komunikat dotyczący zmian nazwy częsci ulicy Strzeleckiej »

Komunikat dotyczący zmian nazw ulic i osiedla w Gminie Mieścisko »

Informacja o obowiązku powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wagrowcu o zamierzonym uboju zwierzat »

Informacja dotycząca prawidłowej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji »

PAPIER DASZ - DRZEWKO MASZ wiosenna zbiórka makulatury »

Plebiscyt Rycerz Floriana 2016 »

Konkurs "JEDNOSTKA OSP ROKU" »

Informacja w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku - wypełnienie ankiety i udział w konsultacjach społecznych »

Informacja o zniesieniu zakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu »

Ogłoszenie Prezesa KRUS »

Badania GUS - Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) »

Badania GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach »

Program Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 - ulotka informacyjna »

Dzień Sołtysa »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku »

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 - 14 marzec 2017 r. »

Bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Zakładam działalność - wsparcie z funduszy europejskich oraz pozadotacyjnych form wsparcia »

Bezpłatne kursy: chemizacyjny i z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych w ramach projektu "Moja wiedza=mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego". »

Informacja - statystyczne badania rolne - wyjaśnienia GUS »

Informacja - pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu w sprawie kontroli gospodarstw utrzymujących drób »

Informacja dot. OSN i programów działań na terenie RZGW w Poznaniu - stan na luty 2017 r. »

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 »

Jubileusz 35 lecia sprawowania funkcji "włodarza" przez Wójta Andrzeja Banaszyńskiego »

KOBIETA SUKCESU 2016 »

WĄGROWCZANIN A.D. 2016 »

LGD Stowarzyszenie "Dolina Wełny" informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Wełny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 »

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych na rok 2017 do badania mięsa na użytek własny »

Rusza pomoc dla rolników - szkody wyrządzone przez zjawiska atmosferyczne (suszy, gradobicia, huraganu itp.) wnioski do dnia 5 grudnia 2016 r. »

Zaproszenie do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "PROGRAM AKTYWIZACJI MŁODYCH" »

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "E-Urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim" »

Zawiadomienie Wójta Gminy Mieścisko dotyczące PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ »

Informacja dla rolników - spis zwierząt »

WAŻNE wysoce zjadliwa grypa ptaków »

Spotkanie Noworoczne »

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 - Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice »

Apel do hodowców drobiu dotyczący wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) »

II Festiwal Smaków "Gąska dobra na wszystko". »

Wizyta delegacji z Mieściska w partnerskiej gmine Scharnebeck »

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej »

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina »

APEL do chodowców trzody chlewnej »

XXXVIII Targi Michałowskie i Gminne Dożynki 4 wrzesień 2016r. »

XXXVIII Targi Michałowskie i Gminne Dożynki 4 wrzesień 2016 r. - zdjęcia »

Jubileusz 800-lecie Żabiczyna »