GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2357906
od 10 grudnia 2004

Informacje dla Przedsiębiorców i Rolników » Rolnicy


Rolnicy
 drukuj zawartość tabeli
Informacja o obowiązku powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wagrowcu o zamierzonym uboju zwierzat »

Informacja o zniesieniu zakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu »

Informacja - statystyczne badania rolne - wyjaśnienia GUS »

Informacja - pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu w sprawie kontroli gospodarstw utrzymujących drób »

Informacja dot. OSN i programów działań na terenie RZGW w Poznaniu - stan na luty 2017 r. »

KURENDA spotkań z rolnikami "WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI" organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego »

WAŻNE wysoce zjadliwa grypa ptaków »

Informacja - spis zwierząt »

Informacja dla rolników - spis zwierząt »

Rusza pomoc dla rolników - szkody wyrządzone przez zjawiska atmosferyczne (suszy, gradobicia, huraganu itp.) wnioski do dnia 5 grudnia 2016 r. »

WODR Poznań ZD Wągrowiec zaprasza na szkolenie dla rolników »

APEL do chodowców trzody chlewnej »

Szkolenie - rozwój usług rolniczych, małe przetwórstwo, grupy producenckie - zasady uzyskania wsparcia »

Bezpłatne szkolenie - Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym »

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej »

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń - ulotka informacyjna »

Apel Prezesa KRUS do rolników - lato 2016 »

Informacja o wprowadzeniu przez Federację Rosyjską obowiązku przeprowadzania kontroli fitosanitarnej wszystkich drewnianych materiałów opakowaniowych (DMO) »

Informacja - Afrykański pomór świń w 2016 roku »

Wnioski do Agencji Rynku Rolnego o wsparcie finansowe w ramach nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. »

Lekarze Weterynarii wyznaczeni w 2016 roku do badania mięsa na użytek własny zwierząt gospodarskich »

Komunikat Wielkopolskiej Izby Rolniczej o lustracji ozimin »

Ogłoszenie - ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" »

Inwestycje na OSN-ach. »

Wsparcie producentów mleka i producentów świń »

Informacja - Afrykański pomór świń »

Informacja o naborze wniosków dla rolników - PROW 2014-2020 na „Modernizacje” »

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia młodym rolnikom z PROW 2014-2020 »

Informacja dla właścicieli lasów »

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ - Zagrożenie nową chorobą: Epidemiczną biegunką świń »

KOMUNIKAT Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący zmiany terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 »

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004 »

LEKARZE WETERYNARII wyznaczeni do badania mięsa na użytek własny zwierząt gospodarskich w 2015 r. »

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych »

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ I POLOWAŃ W OBSZARACH OBJETYCH OGRANICZENIAMI »

Afrykański Pomór Świń - informacje »

Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia podmiotów w tym rolników działających na rynku wytwórców żywności przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. »

Informacja o konieczności oznakowania świń przed opuszczeniem gospodarstwa »

Wykaz lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstw przy produkcji mięsa na uzytek własny w 2014r »

Powiatowy Lekarz Weterynarii ostrzega przed włośnicą u świń i dzików na terenie Powiatu Wągrowieckiego »