GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
3013905
od 10 grudnia 2004

Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia » Sprzedaż działek, nieruchomości » Archiwum


Archiwum
 drukuj zawartość tabeli
Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Nieświastowicach, obręb geodezyjny Nieświastowice w budynku mieszkalnym nr 13, wraz z ułamkową wartością gruntu działki nr 32/2 o powierzchni 0,1266 ha. »

Ogłoszenie:Informacja o wyniku przteargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wiela. »

Ogłoszenie: wykaz nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę _ Podlesie Kościelne »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży_Zakrzewo »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Nieświastowice, nieruchomość lokalowa Nr 1 w budynku mieszkalnym nr 13 wraz z ułamkowym udziałem w gruncie 4694/14127, działki nr 32/2 o powierzchni 0,1266 ha. »

Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę gminnych gruntów rolnych »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Wiela »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Popowie Kościelnym, obręb geodezyjny Popowo Kościelne - Lokal mieszkalny, Nr 1 w budynku mieszkalnym Nr 33 »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stnowiących własność Gminy Mieścisko, położone w miejscowości Gorzewo »

Ogłoszenie: informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej rolnej położonej w miejscowości Sarbia »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości: Wiela, Mieścisko »

Ogłoszenie: Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej rolnej położonej w miejscowości Sarbia »

Ogłoszenie: wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę_Gorzewo »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mirkowiczki »

Ogłoszenie: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sarbia »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Mieścisko »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Wiela »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Mirkowiczki »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Popowo Kościelne »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości - Mieścisko »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mieścisko, ul. Wągrowiecka »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kłodzin »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mirkowiczki »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Mieścisko, ul. Wągrowiecka »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kłodzin »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego w Mirkowiczkach, obręb geodezyjny Mirkowice »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Mieścisko_Mieścisko »

Ogłoszenie_wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę znajdujących się w miejscowości Miłosławice »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości _Mirkowiczki »

Ogłoszenie_wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Sarbia »

Ogłoszenie_wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Gorzewo, działka Nr 4/7 »

Ogłoszenie: wykaz nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę położonej w miejscowości Mieścisko »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu stnowiącego własność Gminy Mieścisko_miejscowość Mirkowiczki »

Ogłoszenie: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kłodzin »

Ogłoszenie: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Mieścisko »

Ogłoszenie: przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Mieścisko. »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości: Wiela, Mieścisko, Popowo Koscielne »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Mirkowiczki »

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę - Kłodzin »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w miejscowości Popowo Kościelne »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w miejscowości Mieścisko »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w miejscowości Wiela »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3/1 na działce nr 159/1 - Mirkowiczki »

Ogłoszenie: wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości: Wiela, Popowo Kościelne »

Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu połozonego w miejscowości Sarbia »

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Mirkowiczki obręb geodezyjny Mirkowice »

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę - Sarbia »

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę - Mieścisko, obręb geodezyjny Mieścisko »

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę - Mirkowiczki, działka nr 181/1 o powierzchni 5,4500 ha »

Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nieświastowice 5 »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne, obręb geodezyjny Popowo Kościelne »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiela »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Sarbia »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Mieścisko »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wiela »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę »

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wieli , obręb geodezyjny Mieścisko, działka nr 644/1 o powierzchni 2,3246 ha »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Wiela i Popowo Kościelne »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Wiela, Mieścisko, Popowo Kościelne »

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Popowo Kościelne »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wiela »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Popowo Kościelne »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mieścisko »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiela »

Informacja o wyniku pzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiela »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę w miejscowości Popowo Kościelne »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę w miejscowości Jaworówko »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Mieścisko »

Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargach ustnych nieograniczonych »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wiela, działka nr 644/1 o powierzchni 2,3246 ha »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Wiela »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne, działka nr 290/2 o powierzcni 0,1442 ha »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne, obręb geodezyjny Popowo Kościelne »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Mirkowiczki, obręb geodezyjny Mirkowice »

Informacja o wyniku przergu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiela, Mieścisko, Popowo Kościelne »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Popowo Kościelne »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Mieścisko »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wiela »

Ogłoszenie: odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kłodzin, obręb geodezyjny Kłodzin I - działka Nr 87/3 »

Ogłoszenie: wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę »

Ogłoszenie: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kłodzin »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jaworówko »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kłodzin »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Piastowice »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Popowo Kościelne »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mieścisko »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiela »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mieścisko, obręb geodezyjny Mieścisko »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jaworówko, obręb geodezyjny Jaworówko, działka Nr 9/1 o powierzchni 0,5565 ha »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kłodzin »

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Piastowice »

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Popowo Kościelne »

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Mieścisko »

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wiela »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kłodzin »

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mirkowice »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Mieścisko »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wiela »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jaworówko »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Piastowice »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Popowo Kościelne »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Mieścisko »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego we wsi Wiela »

Ogłoszenie w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Piastowice i Popowo Kościelne »

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości we wsi Mirkowice i Wiela »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Piastowice »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę - Pląskowo, Wiela, Popowo Kościelne »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne - budynek mieszkalny »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne - lokal mieszkalny »

Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we Wieli, Mieścisku i Popowie Kościelnym »

Korekta do wykazu nieruchomości - sprzedaż lokalu w budynku mieszkalnym w Strzeszkowie »

Ogłoszenie Wójta Gminy Mieścisko - wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę Mieścisko »

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości Mirkowice i Wila »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Wiela, Mieścisko i Popowo Kościelne »

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Podlesie Kościelne »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Strzeszkowo lokal mieszkalny »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Strzeszkowo »

Ogłoszenie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Mirkowice i Podlesie Wysokie »

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Wiela »

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wiela, Mieścisko, Popowo Kościelne »

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Mirkowice, Podlesie Wysokie, Mieścisko »

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Podlesie Kościelne, Piastowice i Wiela »

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Wiela »

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Popowo Kościelne, Wiela i Mieścisko »

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Piastowice »

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Podlesie Kościelne »

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Wiela »

Oferta terenów pod inwestycje w Gminie Mieścisko »

Ogłoszenie Wójta Gminy Mieścisko o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Mieścisku »

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych gruntów rolnych przeznaczonych pod dzierżawę »

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne. »

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wiela - działka nr 684/2 o powierzchni 0,9727 ha »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wieli »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Popowie Kościelnym »

Wykaz nieruchomości gminnych gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Piastowice »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we Wieli. »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wieli »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Mieścisku, ul. Gnieźnieńska 4 »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Mirkowiczkach »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Piastowicach »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wieli i Kłodzinie »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Zbietce »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podlesiu Kościelnym »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wiela »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Popowo Kościelne »

Ogłoszenie - informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Zbietka, Piastowice, Podlesie Kościelne, Wiela, Kłodzin »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Mieścisku »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Zbietka - nieruchomość gruntowa - działka nr 132 »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wiela, Kłodzin »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Piastowice »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Podlesie Kościelne »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości we wsi Piastowice »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Wiela i Kłodzin »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mieścisko ul. Gnieźnieńska »

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Zbietka »

Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Mieścisko »

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Podlesie Kościelne »

Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Mieścisku »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Piastowice »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Piastowice »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości: Mieścisko »

Wykaz nieruchomości gminnych gruntów rolnych przeznaczonych pod dzierżawę: Wiela, Nieświastowice »

Ogłoszenie : przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Zbietka »

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Mieścisko., ul. Gnieźnieńska 4 »